Välkommen till MiljöKonsult Bengt Gustafson

Miljö- och kvalitetssäkring ...

.. är idag högaktuellt inom åkerinäringen. Många företag satsar hårt på kvalitet, miljökunnande och miljösäkring. Resultatet blir ofta rationellare verksamhet, bättre ekonomi, interna miljöförbättringar, nya uppdrag och en positiv inställning hos kunder och allmänhet. » Läs mer    

Nu jobbar vi med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt Trafiksäkerhet ISO 39001:2012

 Vi jobbar vidare med att utbilda i YKB för chaufförer

Förarutbildning
- För transport av farligt
gods på väg, enligt 
MSB:s normer.
» Läs mer

 Trafiksäkerhet
- I åkerinäringen har
trafiksäkerhet, TS, alltid varit
en central fråga.
» Läs mer

 Hälsa
- Systematiskt arbetsmiljöarbete,
ett ofta eftersatt arbete för ökad
trivsel och effektivitet.
» Läs mer