Företaget

Företaget startades hösten 1998 med affärsidén att uppmana, hjälpa och utbilda åkerier och företag till att skapa en policy inom både kvalitet och miljösäkring samt vara säkerhetsrådgivare för farligt gods.

Våren 2001 kompletterades verksamheten med Förarutbildningar för transport av farligt gods på väg, Hjärt- och lungräddning samt första hjälpen.

Välkommen för en förutsättningslös diskussion om ett upplägg för Ditt företag.