Säkerhetsrådgivare - för transport av farligt gods!

Den 1 januari 2000 kom en lag om att alla som transporterar eller avsänder farligt gods skall ha en av Räddningsverket godkänd säkerhetsrådgivare.

Min konsultverksamhet kompletterades under hösten 1999 med detta genom att jag gick utbildningen för säkerhetsrådgivare och blev godkänd av Räddningsverket.

Fördelen med att ha en utomstående konsult är att Ni slipper lägga ner dyrbar tid på att ha en egen säkerhetsrådgivare som hela tiden skall utbildas och uppdateras med nya regler och instruktioner.

Detta kan vävas ihop med hälsa- och miljöarbetet i en enda manual till ett enkelt och lättarbetat verktyg i det dagliga arbetet.