Trafiksäkerhet

I åkerinäringen har trafiksäkerhet, TS, alltid varit en central fråga. Många åkerier arbetar sedan år tillbaka med TS-åtgärder och har en egen trafiksäkerhetspolicy. Vi vet att de allra flesta lastbilsförare tar ett stort ansvar på vägarna för att minska olyckorna.
Vi vet också att ökad trafiksäkerhet inte bara räddar människoliv. Det ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador.
Åkeriföretaget gör sig mer attraktivt som arbetsgivare och kan lättare rekrytera personal. Dessutom kan företaget bättre tillgodose transportköparens ökade krav på att åkeriföretag har en trafiksäkerhetspolicy. Behöver du och ditt åkeriföretag hjälp med trafiksäkhetsarbetet har Miljökonsult Bengt Gustafson det du behöver

 

Policy

Ett av delmålen för Sveriges Åkeriföretags TS-arbete är att 75 procent av medlemsföretagens bilar ska omfattas av en trafiksäkerhetspolicy vid utgången av 2004. Varje dag är det åkeriföretag runt om i landet som arbetar fram en trafiksäkerhetspolicy och sänder in till SÅ.