Hälsa

- Systematiskt arbetsmiljöarbete, ett ofta eftersatt arbete för ökad trivsel och effektivitet!

Ett idag ofta eftersatt internt arbete som dessutom har lagkrav. Men lagkravet är inte det primära i detta utan personalen.

Det räcker att man går till sig själv. Jag tänker inte bara på att det kan vara lite skitigt i hörnen utan på informationen och delaktigheten i beslut som berör alla.

I hälsoarbetet finns det mycket att vinna. Med detta arbete skapar man en trivsel på arbetsplatsen som med all säkerhet gör att alla gör det "lilla extra" när det behövs.

Detta är en av de viktigaste grundstenarna i att alla på företaget skall utföra ett bra arbete ut mot kunderna.

Inte nog med detta, man förebygger arbetsskador, minimerar sjukfrånvaro och personalomsättning som idag är inte bara dyrt utan också tidskrävande för ledningen som måste söka ersättare med allt vad det innebär.