Utbildningar

Utbildning Farligt gods ADR Trafikverkserksutbildningar Truckutbildningar Övriga utbildningar

 

Utbildning Farligt gods ADR  

Förarutbildning - för transport av farligt gods på väg, enligt räddningsverkets normer.

För att transportera farligt gods med vägfordon krävs normalt att föraren har särskilt förarintyg för ADR. Behörigheten till detta är indelad i följande steg beroende på vad som ska transporteras.

 

Kursmål

Deltagarna erhåller, efter avslutad kurs, kunskaper inom de områden som föreskrivs i ADR och kunna avlägga
förarprov med godkänt resultat.

Andra än förare ADR 1.3

Alla som är delaktiga i transporten såsom: lastare, lossare, speditionspersonal, truckförare, etc.

Även de som hanterar värdeberäknad mängd och begränsad mängd

Upp 

 

Trafikverksutbildningar

 

Säkerhet på väg - Grundutbildning för alla som arbetar åt Vägverket.

Hjälp på väg - Grundutbildning för de som arbetar mer än 100 timmar för Vägverket.

Utmärkningsansvarig - Måste finnas en ansvarig vid varje vägbygge under hela byggets gång.

Truckutbildningar  

Vi genomför kompletta truckutbildningar såsom:

Upp 

Övriga utbildningar

Upp